Muzeum Miejskie w Wadowicach,
1. Dzień Emisji miał miejsce 21 listopada 2020